Orbit One ingår numera i HANZA-koncernen. Under processen med migre­ringen finns webbsidan fortsatt kvar här men kommer under 2024 att övergå till https://hanza.com/

Nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning

Orbit One levererar hållbara och effektiva tillverk­nings­tjänster för elekt­ronik och elektro­me­kanik. Tillsammans med produkt­ä­garen skräd­darsyr vi optimala lösningar för hela värde­kedjan. Från konstruk­tionhjälp, testut­veckling, prototyp, och inköp, till tillverkning, logistik och efter­mark­nads­tjänster.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Lean på toppnivå!

Vårt Lean-arbete genom­syrar allt vi gör, inte bara vår tillverk­nings­kedja. Även andra delar i verksam­heten som till exempel ekono­mi­flöde, order­han­tering, inköp och progno­sti­sering är Lean-baserat. Tillsammans med vår digitala processtyrning och våra kvalitets- och förbätt­rings­system ger vår Lean-strategi oss både effek­ti­vitet i det vi gör och den flexi­bi­litet som krävs för att kunna möta föränd­ringar.

Våra tjänster

Steg för steg, från första prototyp till färdig produkt, skapar vi mervärde för våra kunder och kortar er time-to-market.

Några av våra utvalda samar­beten

Segment

Focus på fem utvalda segment

650 fantas­tiska medar­betare vid 3 tillverk­nings­en­heter som betjänar över 70 kunder genom att förvandla 23 385 inköpta kompo­nenter till 2 440 tillverkade färdiga produkter varje år.

50+

Års erfarenhet

620

Medar­betare

65

Ingen­jörer

3

Tillverk­nings­en­heter