Karriär

För att Orbit One ska kunna leverera hållbara tjänster behövs entusi­as­tiska medar­betare, smarta lösningar och hårt arbete.

Jobba på Orbit One

Vi tror på att varje individ är lika värdefull och att vi alla spelar en unik roll i vårt gemen­samma uppdrag. På Orbit One uppmanar vi dig att utmana dig själv. Våga vara annorlunda och våga ifråga­sätta det som är bekant. Vi välkomnar tankar och idéer från alla våra medar­betare och stöttar dig när du vågar testa nya saker, även om det inte alltid blir rätt. Vi kallar det “seriöst kul” på Orbit One.

50+

Års erfarenhet

620

Medar­betare

65

Ingen­jörer

3

Tillverk­nings­en­heter

Värde­ringar

Orbit Ones värde­grund är en ledstjärna i vårt arbete som talar om för oss hur vi ska bemöta varandra och vår omgivning.

Den genom­syrar allt vi gör och ska styra oss i vårt sätt att agera och bemöta varandra, i varje situation, varje dag.

Tillsammans

Vi är alla lika värde­fulla, vi har bara olika roller och uppdrag. Var snäll, generös, tillmö­tes­gående och tillitsfull i ditt bemötande. Träna på att förstå och respektera olikheter och oliktän­kande.

Utmana dig själv

För att utvecklas krävs att du vågar utaman/pusha dig själv. Våga ta för dig och bidra med tankar och ideér, våga vara och tänka annorlunda, våga utmana invanda mönster och våga testa nya saker även om det inte alltid blir rätt…

Seriöst kul

Fokusera på arbetet, kunden och “rätt från mig” samt ta ansvar för din tillgängliga tid. Ta ansvar för att ha kul, sprida glädje och ge alla du möter “en bra dag”.

Se matchen

Ha alltid en vilja att förbättra. Var kreativ och agera för att lösa problemet i stället för att ”någon annan” skall fixa det. Ta reda på fakta och skapa din egen uppfattning om vad problemet är.

Sponta­nan­sökan

I samband med att du skickar in din ansökan ger du ditt samtycke till att Orbit One sparar de person­upp­gifter som är kopplade till din ansökan i 12 månader.

Du kan när som helst under denna period begära att dina uppgifter rättas, justeras eller raderas igenom att skicka ett e‑postmeddelande till HRSweden@orbitone.se

Vision & Mission

Vi är stolta över att utmana det tradi­tio­nella. Med lång erfarenhet och bred kunskapsbas kan vi erbjuda skräd­dar­sydda lösningar som är optimerade för våra kunders specifika behov.

Vision

En tillverk­nings­partner i världs­klass som gör skillnad genom att utmana de tradi­tio­nella tanke­sätten

Mission

Vi levererar hållbara tillverk­nings­tjänster med hjälp av entusi­as­tiska medar­betare, smarta lösningar och hårt arbete.

650 fantas­tiska medar­betare vid 3 tillverk­nings­en­heter som betjänar över 70 kunder genom att förvandla 23 385 inköpta kompo­nenter till 2 440 tillverkade färdiga produkter varje år.

50+

Års erfarenhet

620

Medar­betare

65

Ingen­jörer

3

Tillverk­nings­en­heter