Kundcase

Axema — Ledande inom passer­system

Axema är en av Skandi­na­viens ledande experter inom säkra passer­system för flerbo­stadshus, kontor, handel, industri­fas­tig­heter och offentliga lokaler. Axema utvecklar svensk­till­verkade, stilrena produkter skapade för nordiska förhål­landen.

Kund

Axema

Segment

Profes­sional Consumer

Bransch

Passer­system

Land

Sverige

Hela värde­kedjan

Sedan 2012 är Axema kund hos Orbit One som hanterar hela produk­tions­kedjan, från NPI (New Product Intro­duction) och inköp av kompo­nenter till komplett box build, tester och leverans till Axema eller i vissa fall direkt till Axemas slutkunder. Tillverk­ningen ställer mycket höga krav på kvalitet och säkerhet.

Om kunden

Axemas passer­system VAKA® är helt unikt på marknaden genom dess skalbarhet, snabba instal­lation och enkla administ­ration. Största marknaden är Sverige men en stor del går även på export till främst våra nordiska grann­länder.

“Orbit One är en kontrakts­till­verkare att växa och utvecklas tillsammans med”

”Axema valde kontrakts­tillverkning genom Orbit One för att kunna fokusera på vad vi anser vi är bäst på, det vill säga utveckling och design av kodlås, portte­le­foner och passa­ge­system. Vi valde Orbit One för att de har en god insikt och förståelse för våra unika behov. Orbit One tillverkar idag alla våra produkter och hanterar hela värde­kedjan, från kompo­nen­tinköp till montering av kompo­nenter, tester och komplett box build. Sedan skeppas de färdiga produk­terna direkt till vårt central­lager för vidare distri­bution till våra kunder. Orbit One har dessutom imple­men­terat mycket bra inköps- , produk­tions- och kvali­tets­pro­cesser som ger oss stora fördelar. Vi uppskattar även snabb­heten och flexi­bi­li­teten vid NPI:s (New Product Intro­duc­tions) samt deras kvali­tets­arbete. Vi kan absolut rekom­mendera Orbit One. Det är en kontrakts­till­verkare att växa och utvecklas tillsammans med.”

Martin Stjernborg

Opera­tions manager, Axema

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten