Kundcase

Elvaco — ledande helhets­lös­ningar inom smart mätning.

Elvaco är en svensk leverantör och utvecklare av produkter och tjänster inom fjärrav­läsning, IMD och styrning av inomhus­tem­pe­raturer med mera.

Kund

Elvaco

Segment

Energy & Greentech

Bransch

Energi­ef­fek­ti­vi­sering

Land

Sverige

Orbit One hanterar hela värde­kedjan

Elvaco har varit kund hos Orbit One sedan 2017 och idag hanterar Orbit One hela värde­kedjan från inköp av kompo­nenter, NPI (New Product Intro­duction), kretskorts­till­verkning och komplett box build. Produkterna som Orbit One tillverkar kommer från flera olika produkt­segment och säljs främst i Europa. 

Om kunden

Elvacos produkter och tjänster används för energi­ef­fek­ti­vi­sering, faktu­rering och statistik av tusentals företag runt om i världen inom fjärrvärme‑, vatten‑, fastighets- el- och gasbran­schen. Målet är att göra partners och kunder mer digita­li­serade och mer energi­ef­fektiva. 

“Vi vill kunna dra nytta av en större partners kunskap, erfarenhet och resurser”

Vi valde kontrakts­tillverkning och Orbit One för att vi vill kunna dra nytta av en större partners kunskap, erfarenhet och resurser. Orbit One uppfyller alla de kraven vi ställer och passar oss bra. Vi har ett bra samarbete och jag kan själv­klart rekom­mendera Orbit One. Vi upplever Orbit One som mycket flexibla och snabba trots deras storlek. Prisbilden, det geogra­fiska läget och deras värde­fulla feedback på produkt­design är också viktiga för oss på Elvaco. 

Claes Haglund

Chief Supply Chain Officer, Elvaco

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten