Kundcase

JLT Mobile Computers – ledande inom ruggade datorer

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryk­tåliga mobila datorer för tuffa miljöer och är sedan flera år en av Orbit Ones kunder i Ronneby. Datorerna är så kallade ruggade datorer och utvecklas och konstrueras av JLT i Sverige.

Kund

JLT Mobile Computers

Segment

Industrial

Bransch

Ruggade IT-produkter

Land

Sverige

Orbit One komplett system­le­ve­rantör

Orbit One är i det här fallet en komplett system­le­ve­rantör och hanterar hela produk­tions­kedjan, från NPI (New Product Intro­duction), inköp, tillverkning av kretskort och datorer till slutlig kundfi­gu­rering, leverans och after sales service. Eftersom varje order är unik är det också en mycket komplex produkt att tillverka. Varje order konfi­gu­reras nämligen efter kundens specifika krav avseende mjukvara, minnen och tillbehör.   

 

Om kunden

De känne­tecknas av mycket hög drift­sä­kerhet och är anpassade för att klara arbete i tuffa miljöer med fukt, damm, vibra­tioner, elektro­mag­ne­tiska fält eller extrema tempe­ra­turer. De har den drift­sä­kerhet som krävs för användning inom områden såsom transport, lager och logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddnings­fordon. 

“Vår filosofi är att fokusera på det som vi är världsbäst på och jobba med partners som komplet­terar vår expertis”

Vårt mantra inom JLT är ”kontroll” och genom samar­betet med Orbit One har vi full insyn i alla flöden – från inköp till efter­marknad. Vi brukar säga att vi har egen produktion för att vi, har ”kontroll” och jobbar som ett team med Orbit One. Vi har dessutom ett eget CFT-team och egen produk­tionscell hos Orbit One. Det hjälper oss att ge det ”sense of urgency” som vi vissa fall behöver. Vi uppskattar framför allt transpa­rensen, samar­bets­viljan och de otroligt korta besluts­ti­derna. Vi kan heller inte förringa kunskapen som finns i hela organi­sa­tions­kedjan, de vet exakt vad de håller på med och vi kan verkligen rekom­mendera Orbit One.” 

CEO Per Holmberg och Hannes Beckerin

Director of Opera­tions, JLT Mobile Computers

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten