Kundcase

Öhlins Racing – en global hörnsten inom motorsporten

Öhlins Racing har varit en hörnsten i motorsport‑, motor­cykel- och fordonsin­du­strin i över 45 år och förser efter­mark­naden, OEM-partners och team med avancerad och marknads­le­dande fjädrings­teknik.

Kund

Öhlins Racing

Segment

Medical & High Relia­bility

Bransch

Motorsport

Land

Sverige

Kretskort till unik fjädrings­teknik

Öhlins Racing är en av Orbit Ones många kunder inom segmentet High Relia­bility. Företagen har sedan flera år ett nära samarbete och i Orbit Ones uppdrag ingår bland annat att gjuta in kretskort i kåpor som Öhlins sedan monterar som en del i deras fjädrings­teknik. Tillverk­ningen inklu­derar såväl kretskorttillverkning, tester, box build, gjutning och registrering i IMDS (The Inter­na­tional Material Data System) 

Om kunden

Sedan dag ett har Öhlins fokus legat på att leverera högkva­li­tativa produkter, service och support till Grand Prix Roadracing och racing­e­ve­nemang i över 50 länder.  

 

“Vi gör världens bästa stötdämpare och vi har fantas­tiskt duktiga utvecklare av hård- och mjukvara. Men elekt­ro­nik­till­verkning överlämnar vi till de som är proffs på området”

”Orbit One tillverkar våra SCU:er (Suspension Control Units) som styr regle­ringen av stötdämpare, framgafflar och styrdämpare. Efter tillverkning av kretskortet gjuts SCU:erna in i kapslingar som levereras färdig­pro­gram­merade med vår mjukvara, redo att användas av våra kunder. Orbit One är dessutom ofta invol­verade redan i projekt­fasen och hjälper oss med kompo­nentval, DFM samt tillverkning av produk­terna. Till våra produkter kräver vi även PPAP Level 3 och rappor­tering i IMDS vilket Orbit One hanterar.  

Jag vågar påstå att vi gör världens bästa stötdämpare för MC, bilar och cyklar och vi har fantas­tiskt duktiga utvecklare av hård- och mjukvara, men elekt­ro­nik­till­verkning är en helt annan vetenskap och då är det bättre att överlämna det till de som är proffs på området. Förde­larna med Orbit One är att de ligger nära, har hög kunskap om elekt­ro­nik­till­verkning och är mycket flexibla. Det är dessutom alltid hög kvalitet på produk­terna, de är duktiga på problem­lösning och håller konkur­rens­kraftiga priser.” 

Amir Farokhfal

Commodity Buyer, Öhlins Racing

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler samar­beten