Dennis Wakabi

Lager, produktion och 5S

”Jag vill fortsätta att utvecklas, lära mig mer och skapa nya möjlig­heter för företaget.”

- Jag har arbetat inom Orbit One i ungefär ett år och jag trivs mycket bra. Jag jobbar med in- och utleve­ranser på lagret, hjälper till i produk­tionen när det behövs extra hjälp och arbetar dessutom med 5S. Jag kom från Uganda 2019 och genom arbets­för­med­lingen och Talang­a­ka­demien kom jag i kontakt med Orbit One och efter en intervju fick jag jobb på Orbit Ones enhet i Stockholm!

Hoppas på att bli Teamleader

- I framtiden hoppas jag att jag kan arbeta ännu mer med IT vilket är mitt speci­al­in­tresse och passar min utbildning väl eftersom jag har utbildning inom dataa­nalys. Nu arbetar jag hårt för att kunna bli Teamleader och har redan gått flera intern­ut­bild­ningar för att hantera våra program som till exempel Monitor och Orbit Ones egenut­vecklade program OneTracker.

En atmosfär där man lyssnar på alla

- Orbit One känns som ett inter­na­tio­nellt företag med medar­betare från många länder och jag tycker om att möta människor från olika bakgrund. Det är spännande att utbyta idéer och lära av varandra. Redan från början har jag känt mig välkommen och alla har varit väldigt hjälp­samma och nyfikna på mig och hur vi kan hjälpa varandra. Jag uppskattar även Orbit Ones värde­ringar som jag tror är en stor del i att skapa en välkom­nande och inklu­de­rande atmosfär där man lyssnar på alla.

  • Namn: Dennis Wakabi.
  • Jobbar med: Lager, produktion och 5S.
  • Utbildning: Bachelor of Science in Actuarial Science, Makerere University, Uganda.
  • Bor i Stockholm.
  • Vad som motiverar mig: Jag vill alltid fortsätta att utvecklas och lära mig mer för att kunna skapa ett bra liv för mig själv, min familj och mina anhöriga hemma i Uganda.
  • På fritiden: Volleyboll! Aktiv spelare, tränare och ledare i Söder­malms VBK.