Lie Johnsson

Produk­tions­tek­niker

”Jag tycker om utmaningar!”

- Jag heter Lie Johnsson och arbetar sedan tre år tillbaka som produk­tions­tek­niker, ett jobb som jag trivs mycket bra med. Arbets­upp­gif­terna är varie­rande och innebär att ta hand om våra kunders produkter och att få in dem i vårt produk­tions­flöde så effektivt som möjligt. Det inklu­derar allt från att räkna på offerter till process­ut­veckling och uppföljning. Det bästa med mitt arbete är att jag träffar så många olika människor både internt och externt och att jag får lära känna våra kunders värld och följa deras produktresa, sätta mig in i den och lära mig mer. 

Går Orbit Ones ledar­skaps­ut­bildning

- Utveckling och variation är viktigt för mig och jag känner att jag får båda dessa i mitt jobb hos Orbit One. Jag tycker om utmaningar och nu är jag en av delta­garna i Loop 4.0 Leaders of Orbit One. Det är Orbit Ones egen utbildning inom ledarskap och projekt­ledning och det har varit mycket kul och utveck­lande, eftersom jag vill lära mig mer om ledarskap och projekt­ledning.

Våra värde­ringar är viktiga

- Orbit One har fyra värde­ringar som jag tycker är viktiga och som passar mig utmärkt. ”Tillsammans” innebär att vi är alla lika värde­fulla, vi har bara olika roller. Den andra är ”Utmana dig själv” och betyder att för att utvecklas krävs att du vågar utmana/pusha dig själv.

”Se matchen” är den tredje och uppmanar till att alltid ha en vilja att förbättra. Sist men inte minst är vad vi kallar ”Seriöst kul”, det vill säga, sprid glädje och ge alla du möter en bra dag!

  • Namn: Lie Johnsson.
  • Bor i Karlshamn.
  • Jobbar med: Produk­tions­tek­niker.
  • Utbildning: Teknisk linje på gymnasiet med inriktning mot produkt­ut­veckling och design.
  • Vad som motiverar mig: Utveckling är viktigt för mig. Jag vill alltid lära mig mer!  
  • På fritiden: Jag har alltid tränat mycket kampsport och nu är det brasi­liansk jiu-jitsu som gäller. Jag tycker om den typen av hård träning som det kräver.