Magnus Håkansson

Business Development Manager

”Teknik­ut­veck­lingen är snabb och det står aldrig still. Det gillar jag!”

- Jag har en riktigt lång karriär inom Orbit One och började redan 1994 i dåvarande ICL och HGL som 2003 blev Orbit One. Under åren har jag haft flera olika positioner. Första jobbet var inom reparation och underhåll av testsystem, därefter arbetade jag inom utveckling av testsystem innan jag blev chef för Orbit Ones testverk­samhet. Idag arbetar jag som Business Development Manager och har dagligen stor nytta av min långa och breda erfarenhet. I mina uppgifter ingår även försäljning av våra testsystem till både nya och gamla kunder. Det inklu­derar även idrift­sättning av testsy­stemen och uppföljning.

Extra kul med den snabba teknik­ut­veck­lingen

- Det bästa med att arbeta inom Orbit One är att det är så varie­rande. Det händer mycket, teknik­ut­veck­lingen är snabb och det står aldrig still. Jag är själv mycket teknik­in­tres­serad och då är det extra kul att man ständigt måste lära sig nya saker och utvecklas, det är verkligen kul!

Stora utveck­lings­möj­lig­heter för den som är engagerad

- Inom Orbit One finns stora utveck­lings­möj­lig­heter för den som är engagerad och intres­serad. Ett stort teknik­in­tresse är ju klart en fördel och många har arbetat här länge och utvecklats i sina roller.

Korta besluts­vägar och lätt att få sin röst hörd

- Orbit Ones värde­ringar är viktiga. Korta besluts­vägar och att det är lätt att få sin röst hörd motiverar mig. Genom vår öppenhet kan alla vara med och förbättra och få och ta ansvar. Även snabb­heten och flexi­bi­li­teten är viktig. Trots vår storlek tycker jag vi har det lilla företaget snabbhet med stora företagets resurser.

  • Namn: Magnus Håkansson.
  • Bor i Ronneby.
  • Jobbar som: Business Development Manager.
  • Utbildning: Tele- och datakom­mu­ni­kation, Blekinge Tekniska Högskola.
  • Vad som motiverar mig: Alla kunder är unika och kräver unika lösningar. Varia­tionen och att inget projekt är det annat likt tycker jag är kul och som teknik­in­tres­serad uppskattar jag utmaningen att ständigt hitta nya, effektiva och bättre lösningar.
  • På fritiden: På fritiden är det golf för hela slanten! Just nu ligger jag på handicap 14,8.