Account Manager med stort affärs­sinne — Stockholm

Till vår marknadsavdelning som arbetar inom hela Orbit One gruppen söker vi nu en Engagerad & målinriktad Account Manager med stort affärssinne. Placeringsort Huddinge.

2012-06-25_BenPix__BEN1011.jpg

Account Manager med stort affärs­sinne — Stockholm

Orbit One är en kontrakts­till­verkare som utmanar det konven­tio­nella sättet att tänka. Med lång erfarenhet av att arbeta med några av världens ledande industri­fö­retag vet vi hur vi kan förbättra och effek­ti­visera företags produk­tions­pro­cesser. Tillsammans har vi skapat en stabil koncern med fokus på utveckling och långsiktiga kundre­la­tioner.

Vi värde­sätter varandra och förstår att vi alla är lika viktiga, det är tillsammans i våra olika roller och uppdrag som vi når målen. Vi är en platt organi­sation med korta besluts­vägar och med en förtrolig stämning, där alla kan framföra sina åsikter. Vi strävar ständigt efter viljan att förbättra, både små och stora saker. Vi är kreativa, nyfikna och löser problemen när och där de händer.

Vi tror på en organi­sation där vi utmanar varandra, våra kunder och oss själva för att utvecklas och för att skapa ett konti­nu­erligt lärande. Vi tar alla ett ansvar och har stort fokus på arbetet och våra gemen­samma mål, kunden och “rätt från mig”, men vi tar också ett gemensamt ansvar för att ha kul, sprida glädje och ge alla vi möter “en bra dag”, tillsammans har vi seriöst kul.

Till vår marknads­av­delning som arbetar inom hela Orbit One gruppen söker vi nu en Engagerad & målin­riktad Account Manager med stort affärs­sinne. Place­ringsort Huddinge.

“Orbit One har en företagskultur som jag uppskattar och den präglas av samarbete, nyfikenhet och en vilja att påverka och göra skillnad. Det är en otroligt flexibel arbets­plats där medar­be­tarens trivsel och välmående alltid är i fokus. Vi erbjuder en arbets­plats som får människor att må bra och känna att de kan prestera och utvecklas. Orbit One främjar kreati­vitet, innovation och välmående.

För att trivas i denna roll behöver man ta personligt ägandeskap för sin roll och verkligen gilla att utveckla, utmana och förbättra. Vi ger och begär feedback och vi tar ett personligt ansvar för vårt lärande och utveckling.

- Dennis Fredriksson, Site Manager

Vad skall du göra

Som Account Manager på Orbit One får du ett stimu­le­rande och utmanande jobb där du är kundens primära kontakt på företaget och en ledare internt. Det innebär att skapa och bibehålla affärs­re­la­tioner, strategisk planering och utveckling av affären, alltså helhets­an­svaret för kontots lönsamhet.

Du har ansvar för att kunden skall vara nöjd, men även utmanas. Målet är att bygga en relation så det blir ett ömsesidigt givande och tagande, där båda känner sig nöjda och affären utvecklas positivt för båda parter. AM-rollen hos oss innebär även projekt­ledning, primärt kring intro­duktion av och/eller ändringar av produkter samt ledar­ansvar för våra olika kundfo­kusteam. Dina kontak­tytor är över hela företaget.  

 • Utveckla och generera merför­säljning för de konton du är ansvarig för.

 • Leda och ansvara för ditt “Customer Focus Team”.

 • Genomföra offert- och prisför­hand­lingar, ansvarig för resultat och lönsamhet.

 • Arbetet innebär kommu­ni­kation med kunder kring tekniska och kommer­siella frågor, viktigt att förstå vad det innebär för Orbit Ones processer, att se orsak och verkan av olika beslut.

 • Projektleda affären mot uppsatta mål och nyckeltal samt säker­ställer en effektiv tvåvägs­kom­mu­ni­kation mellan kunden och Orbit One.

 • Medverka vid revisioner för dina egna konton. Säker­ställa att kund- och kvali­tetskrav följs.

 • Vara delaktig i utveck­lingen av arbetssätt och processer i Orbit Ones organi­sation

Tar du ansvar och driver dina arbets­upp­gifter i linje med företagets mål har du stor möjlighet att kunna påverka ditt arbete. Orbit One kan erbjuda dig ett varie­rande jobb där du jobbar mot företag med olika produkter och storlek. Du kommer ingå i ett team med engagerade kollegor i en platt, flexibel och prestigelös organi­sation. 

“Jag tillta­lades av tjänsten som Account Manager eftersom jag var redo att växla upp ytter­ligare i min karriärstege, och med det ta ett helhets­ansvar för de kundkonton som jag skulle tilldelas i rollen. Orbit One som arbets­givare är lyhörda och besluts­vä­garna är korta. Alla som vill kan vara med och påverka.

Dagarna varierar en hel del. Vissa dagar har vi interna och externa möten och om vartannat, andra dagar spenderas helt åt administ­rativa uppgifter. Tillsammans med teamet har du stor möjlighet att påverka hur ni vill att er arbetsdag ska se ut. Vi har en mycket god stämning i teamet, vi är ett tajt lag med gemensam målbild. De största förde­larna med jobbet är möjlig­heten att disponera min arbetstid, förutsatt att arbetet blir gjort. Frihet ges till den som tar eget ansvar.”

- Emelie Hilm, Account Manager

Vem är du?

Som person är du fokuserad och driven med ett tävlings­in­riktat och proaktivt ”mindset”. Du skall förstå kundens affär och kunden skall förstå vår affär – Då har du lyckats! Detta gör att du måste ha ett vinnande och analy­tiskt sätt i kunddi­a­logen – respektfull och profes­sionell i alla lägen men inte undfal­lande.  

 • Fördel med en marknads­in­riktad högsko­le­ut­bildning och ett teknisk intresse/erfarenhet

 • Du har erfarenhet av att ha hanterat större konton med god kvalitet och resultat i en
  liknande roll

 • Du har erfarenhet av projekt­ledning

 • Att ha jobbat inom industrin nära produktion och utvecklare, gärna inom
  elekt­ronik- och/eller mekanik­in­du­strin

 • God kommu­ni­ka­tions­förmåga, både i tal och skrift

 • Du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

 • Mycket goda kunskaper i MS office

Du har en förmåga att kunna leda och driva ditt team mot uppsatta kundge­men­samma mål och få dem engagerade. Du har vana av att hantera en hög arbets­be­lastning i perioder och vet hur du skall prioritera och hantera det för att må bra.

För övrigt är du drivande vilket innebär att du tar för dig, slutför, letar lösningar och sitter inte och väntar om något inte fungerar samt vågar fatta beslut inom ramen för ditt ansvar för att kunna komma vidare.

Du trivs i AM-rollen och vill vidare­ut­vecklas i den rollen. Vi värde­sätter långsik­tighet i samar­betet med våra kunder. Resor i tjänsten förekommer.

Kontakt och ansökan
I denna rekry­tering samar­betar vi med Intenso Teknik­re­kry­tering AB.
Vill du ha ytter­ligare infor­mation är du välkommen att kontakta rekry­te­rings­konsult Christofer Dahlman på 0702–46 93 00.

Skicka in din ansökan via ansök­nings­knappen.
Vi arbetar med löpande urval under denna rekry­tering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt. 

Välkommen med din ansökan!

_DSC1440.jpg

Vid rekry­tering strävar Orbit One efter en jämn könsför­delning och mångfald.

Dela nyheten

Senaste nyheterna