Inside Orbit One — April 2022

Det svenska medicinteknikbolaget Airsonett har valt kontraktstillverkaren Orbit One som partner för delar av sin tillverkning. Airsonett utvecklar och marknadsför medicinteknisk apparatur som används för behandling av patienter med svår allergisk astma och eksem.

[Inside Orbit One]

Airsonett Air5 minskar drastiskt mängden allergener och luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.

Airsonett Air5 minskar drastiskt mängden aller­gener och luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.

Airsonett väljer Orbit One

” Vi valde Orbit One baserat på deras erfarenhet och certi­fi­ering inom medicin­teknik.”

Det svenska medicin­tek­nik­bo­laget Airsonett har valt kontrakts­till­ver­karen Orbit One som partner för delar av sin tillverkning. Airsonett utvecklar och marknadsför medicin­teknisk apparatur som används för behandling av patienter med svår allergisk astma och eksem. Airso­netts TLA-behandling innebär att patienten får 99,5% ren luft från partiklar och aller­gener under natten i andnings­zonen, så att luftvä­garna och immun­sy­stemet kan vila och återhämta sig. Behand­lingen förskrivs av speci­a­list­läkare och är subven­tio­nerad av sjukvården. Orbit One får nu uppdraget att producera den nya genera­tionen Airsonett Air5.

Orbit One tar hand om hela värde­kedjan

– Vi är glada att kunna hälsa Airsonett välkomna som ny kund hos Orbit One. Det är ett innovativt och spännande företag och dessutom ledande inom sin nisch. Tillverk­ningen kommer att ske i Ronneby och Orbit One kommer att ansvara för hela värde­kedjan från inköp av kompo­nenter till produktion, berättar Orbit Ones Director Sales & Marketing, Mats Eriksson.

Större volymer kräver större kapacitet

– Vi valde Orbit One baserat på deras erfarenhet och certi­fi­ering inom medicin­teknik, rätt mix av kunder och volym samt ett bra engagemang och kostnads­ef­fek­ti­vitet, något vi redan sett bevis för. Vi har idag egen produktion av vår befintliga produkt Air4 och den kommer vi att fortsätta producera själva. Vi ser dock att den nya genera­tionen Air5 kommer att gå i betydligt större volymer och vi vill inte investera i större produk­tions­ka­pa­citet. Airsonett ska i stället fokusera på marknads­föring och produktin­no­vation, berättar Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB.

Fortsatta prisök­ningar
och längre ledtider

Läget på kompo­nent­mark­naden är fortsatt mycket ansträngt. Nu påverkar även Rysslands invasion av Ukraina marknaden.

– Det har inte lättat på marknaden och vi ser nu fortsatta prisök­ningar och längre ledtider trots att tillver­karna arbetar hårt med att utöka sin kapacitet. Effekten av detta kommer vi dock inte se förrän under 2023, menar Orbit Ones Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant.

Viktigt med långa prognoser

– Som vi berättat i tidigare nummer av Inside är det oerhört viktigt att våra kunder kan ge oss så långsiktiga prognoser som möjligt för behovet av kompo­nenter. Vårt råd till alla våra kunder är att så noga som möjligt se över behoven och varken under- eller övere­s­timera inköps­be­hoven. Vi ser helst estimat på minst 18 månader upp till 24 månader framåt i tiden.

Prisök­ningarna fortsätter

– Prisök­ningarna fortsätter och det är främst tre faktorer som är drivande; prisök­ningarna på råmaterial, trans­porter och tillverk­nings­ka­pa­citet. Prisök­ningarna ligger runt 20% den senaste tiden och det är svårt att gissa när detta kommer stabi­li­seras, speciellt med tanke på den nya osäkerhet som kriget i Ukraina har medfört.

Aktuellt just nu:

• Rysslands invasion av Ukraina försenar trans­port­flödena med tåg från Kina via Ryssland.

• Flyg eller sjötrans­porter är att föredra, men även här är ledti­derna långa och prisök­ningarna fortsätter.

• Covid 19 fortsätter att påverka industrin. Senast var det kompo­nent­navet Shenzhen i Kina som drabbades och tillverkare fick stänga ner med försenade leveranser som följd.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Orbit One och dess personal stödjer UNICEF i Ukraina

Med anledning av den humanitära katastrof som nu utspelar sig i Ukraina efter Rysslands invasion har Orbit Ones personal gjort en insamling bland perso­nalen till UNICEF. Orbit One har sedan dubblat denna summa som i sin tur dubblats av Akelius Foundation.

Du kan också hjälpa till! Läget för barnen i Ukraina är akut och UNICEF finns nu på plats och kämpar för att rädda liv. Din hjälp behövs nu!

Följ länken till UNICEF och swisha enkelt ett bidrag.

www.unicef.se

Inbjudan!
Evertiq Expo
Malmö den 4 maj

Den 4 maj är det dags för Evertiq Expo i Malmö. Orbit One är på plats och vi hoppas vi ses där, så ska vi berätta mer om modern, hållbar och kostnads­ef­fektiv kontrakts­tillverkning. Evertiq Expo bjuder dessutom på flera spännande seminarier. Anmälan är gratis. Välkomna!

Var: Malmö Arena
När: 4 maj
Öppet­tider: 09.00–16.00
Orbit One finns vid bord 31

Anmälan: Länk

Nu pausar vi verksam­heten i Ryssland

Föränd­ringens vindar blåser kallt över Europa och det är med bestörtning vi nu följer utveck­lingen i Ukraina. Våra tankar går först och främst till alla offer för den ryska invasionen. Som ett resultat av Rysslands invasion har Orbit One beslutat att stoppa verksam­heten i Ryssland och överföra tillverk­ningen till våra enheter inom EU. Fokus ligger nu på att säkra alla leveranser till våra kunder som vi håller ständigt uppda­terade.

Vi anser att det är etiskt rätt att pausa verksam­heten i Ryssland. Samtidigt har vi ett moraliskt ansvar för våra anställda som vi arbetat sida vid sida med i 15 år. Vi lämnar inte dessa i sticket och jobbar nu hårt för att finna hållbara lösningar för våra duktiga arbets­kam­rater. Vi anser att invasionen är ett politiskt beslut fattat av en politisk elit, inte ett folkets beslut. Orbit One står upp för demokrati, frihet och inter­na­tio­nella samar­beten.

Med anledning av den humanitära katastrofen i Ukraina har Orbit Ones personal gjort en insamling till UNICEF. Orbit One har sedan dubblat denna summa som i sin tur dubblades av Akelius Foundation. Du kan också hjälpa till! På UNICEF:s hemsida swishar du enkelt ett bidrag till barnen i Ukraina.

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Dela nyheten

Senaste nyheterna