Inside Orbit One — Augusti 2023

Spectrum Technology blir en del av Orbit One

Orbit One blir ny delägare i automa­tions­kon­sul­terna Spectrum Technology som är en ledande leverantör av automa­tions­lös­ningar och speci­a­li­serade på att designa och imple­mentera automa­ti­serade system som ökar effek­ti­vi­teten, minskar kostna­derna och förbättrar den övergri­pande prestandan för ett brett spektrum av industrier.

Ett villkor för nears­horing

- Spets­kom­petens inom automation är ett villkor för ”nears­horing” och att locka fler kunder att lägga sin tillverkning nära sin marknad. Med ett delägarskap och ett mycket nära samarbete får vi full tillgång till Spectrum Techno­logys ledande kompetens inom automation. Det ger oss ytter­ligare möjlig­heter att stärka vårt tjäns­te­er­bju­dande och samtidigt utveckla ledande automa­tions­lös­ningar. Vi har redan genomfört mycket lyckade projekt tillsammans, bland annat en ny unik robotcell, speciellt utvecklad på uppdrag av ett stort svenskt industri­fö­retag, berättar Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One Group.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One Group.
Telefon 0709 — 65 12 49 eller e‑post: mattias.lindhe@orbitone.se

Orbit One tar täten inom automation

- Orbit One är ledande inom produk­tions- och process­teknik och Spectrum Technology är marknads­le­dande inom automation. Tillsammans kommer vi att skapa ett unikt och synner­ligen konkur­rens­kraftigt tjäns­te­utbud med nya syner­gi­ef­fekter som gagnar både befintliga och nya kunder, säger Orbit Ones Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson.

Automation en integrerad del

- Automation kommer vara en integrerad och självklar del i vårt erbju­dande till kund. Det inklu­derar allt från analys till design och uppbyggnad av färdiga robot­celler eller cobots. Även mjukvaran utvecklas direkt för kundernas behov och anpassas med gräns­snitt som gör det möjligt att kommu­nicera med och arbeta direkt med annan befintlig utrustning.

Tre viktiga skäl till automa­ti­sering

- Man kan säga att det finns tre domine­rande skäl till automa­ti­sering. Dels handlar det om kostnads­ef­fek­ti­vitet där ökad automation skapar högre effek­ti­vitet. Dels handlar det om kvali­tets­säkring genom de automa­ti­serade tekniska lösningarna. Inte minst handlar det även om att skapa bättre och attrak­tivare arbets­miljöer genom att eliminera högre­pe­titiva och skadliga arbets­moment.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Vice President & Chief Operating Officer,
Ulf Karlsson på telefon 0706–19 42 41 eller via mail:ulf.karlsson@orbitone.se

Tre steg mot framtidens Orbit One

Jag hoppas ni haft en riktigt skön sommar och laddat batte­rierna inför hösten. Hos Orbit One är vi redan i gång och jag har tre spännande nyheter. Den första nyheten är att Orbit One nu är ny delägare i automa­tions­kon­sul­terna Spectrum Technology som är en ledande leverantör av automa­tions­lös­ningar. De besitter marknads­le­dande kompetens inom automation och tillsammans med vår produk­tions- och process­kom­petens kommer vi att kunna erbjuda ett ännu mer värdeska­pande tjäns­te­utbud som du kan läsa mer om i artik­larna här bredvid.

Den andra nyheten handlar också om utökad kompetens och det är med glädje vi kan välkomna två nya rutinerade styrel­se­le­da­möter till Orbit One Group. Det är Cecilia Böhm och Anders Birgersson som tar plats i styrelsen. De har båda lång och bred erfarenhet inom inter­na­tio­nella företag och deras kunskap blir ett viktigt tillskott för det framtida Orbit One.

Den tredje och sista nyheten håller jag på till nästa nummer av Inside, men redan nu kan jag avslöja att vi kommer att byta kostym med en uppda­terad och moder­ni­serad grafisk profil som bättre matchar dagens Orbit One. Lanse­ringen är en del av Orbit Ones långsiktiga varumär­kes­strategi vars målsättning är att ytter­ligare stärka Orbit Ones position på marknaden. Så håll utkik efter vår nya logga!

Your product is our mission!

Mattias Lindhe
Group President
Orbit One Group

Jessica Krantz ny CFO för Orbit One

Orbit One välkomnar Jessica Krantz som ny CFO. Jessica påbörjade sin anställning den 1 augusti och tar över rollen som CFO från och med 1 oktober, då hon ersätter Joakim Bengtsson som går i välför­tjänt pension under andra kvartalet 2024.

Bred indust­riell erfarenhet

Jessica kommer närmast från en tjänst som Senior Project Controller vid NKT och har gedigen erfarenhet av ekono­mi­styrning, finan­siella prognoser och riska­na­lyser inom stora infra­struk­tur­projekt. Jessica har även lång erfarenhet av EMS-branschen efter att ha arbetat i 14 år inom Flex. Jessica är utbildad civile­konom och är även utbildad LEAN Green Belt.

”Jag uppskattar Orbit Ones syn på ständig förbättring och utmaningar.”

- Jag känner stor glädje över att få bli en del av Orbit One. Genom min historia i EMS-branschen känner jag till Orbit One väl och jag ser fram emot att få kunna bidra med min kunskap och erfarenhet. Jag uppskattar speciellt Orbit Ones syn på ständig förbättring, utmaningar och inte minst deras solida värde­grund, säger Orbit Ones nytill­trädde CFO Jessica Krantz.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One Group.

Telefon 0709 — 65 12 49 eller e‑post: mattias.lindhe@orbitone.se

Kompo­nent­mark­naden stabi­li­seras

Allt fler tecken visar nu på ett stabilare läge på kompo­nent­mark­naden än på länge, men än är vi är inte tillbaka på de nivåer som rådde innan pandemin, berättar Chief Supply Chain Officer, Marcus Gunnebrant på Orbit One.

Avmatt­ningen i Kina påverkar

- Priserna på broker-marknaden har senaste tiden backat något mot mer normala nivåer och de finns ett överskott på kompo­nenter. En viktig anledning är avmatt­ningen i Kina som gjort att efter­frågan minskat och det är nu endast problem med ett fåtal artiklar. Priserna är stabila och inom frakt­sektorn ser vi inga större föränd­ringar.

Orbit One följer marknaden

- Vi följer marknaden noga och kan bistå med analyser och rapporter för kompo­nent­läget och även för LTB (Last Time to Buy). Som vanligt råder vi våra kunder att så noga som möjligt se över behoven. Vi ser helst estimat på minst 18 månader upp till 24 månader framåt i tiden.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Chief Supply Chain Officer,

Marcus Gunnebrant. Telefon 070–965 21 38 eller via mail:marcus.gunnebrant@orbitone.se

Möt oss på Evertiq Expo i Göteborg!

Vi ses väl på Evertiq Expo den 20 september i Göteborg! Orbit One är själv­klart på plats och redo att svara på alla frågor kring hållbar och kostnads­ef­fektiv kontrakts­tillverkning, digita­li­sering, automa­ti­sering och varför vi är bäst i Sverige på Lean. Evertiq Expo bjuder dessutom på flera spännande seminarier. Anmälan är gratis och görs enkelt via länken nedan. Välkomna!

Var: Svenska Mässan — Entré 2
När: 20 september
Öppet­tider: 09.00–16.00
Orbit One finns vid bord nr 10

Boka ett möte redan idag!

Kontakta Director Sales & Marketing Mats Eriksson, så bokar vi en tid som passar.

Telefon 070–674 47 77
eller via mail: mats.eriksson@orbitone.se

Dela nyheten

Senaste nyheterna