Inside Orbit One — Februari 2021

I ett unikt samarbete med hårdvaruleverantören Scanditron och teknikkonsulten Rejlers har Orbit One investerat i en ny Fuji AIMEXIII SMD ytmonteringslina med världsunik setup. Linan, som blir Sveriges modernaste, placeras i Ronneby och består av två parallella linor som kan producera var för sig men även tillsammans i upp till 5 olika konfigurationer.

OrbitOne_key_image_surf_blue.jpg

[Inside Orbit One]

SMT line ARender_01.png

Orbit One storsatsar med världsunik ytmon­tering

I ett unikt samarbete med hårdva­ru­le­ve­ran­tören Scanditron och teknik­kon­sulten Rejlers har Orbit One investerat i en ny Fuji AIMEXIII SMD ytmon­te­ringslina med världsunik setup. Linan, som blir Sveriges moder­naste, placeras i Ronneby och består av två paral­lella linor som kan producera var för sig men även tillsammans i upp till 5 olika konfi­gu­ra­tioner.

Unik flexi­bi­litet och effek­ti­vitet

– Det är den största maski­nin­ve­ste­ringen i Orbit Ones historia och med den får vi en otroligt flexibel och effektiv produk­tionslina för optimal ytmon­tering. Mångsidighet, hög kvalitet och enkelt handha­vande är tre känne­tecken för den nya linan. Den kommer att stärka vår konkur­rens­kraft samtidigt som vi skapar ännu mer kostnads­ef­fektiva lösningar, berättar COO Ulf Karlsson på Orbit One.

En investering i kvalitet

– Det här är även en investering i kvalitet. Den nya linan klarar de tuffaste kraven inom till exempel MedTech och Automotive. Spårbarhet och kontroll av material är optimal. Den har stöd för NPI, automa­ti­serad kompo­nent­de­fi­nition och produk­tan­passad utpla­cering av kretskortsstöd. Den har även automatisk bredd-justering av samtliga trans­port­banor vilket garan­terar hög kvalitet och utnytt­jan­degrad.

Bättre ergonomi och miljö

– Den nya linan innebär även bättre ergonomi. Maski­nerna är oerhört lätta att hantera via tydliga displayer. Med hjälp av de smarta kompo­nent­vag­narna sker byte av kompo­nenter snabbt och säkert utan tunga lyft eller riskfyllda arbets­moment. Med de nya produk­tions­lin­jerna minskar vi dessutom vår energi­för­brukning drastiskt och tar viktiga steg mot mer hållbar tillverkning, säger Ulf Karlsson.

Scanditron levererade

Orbit One valde marknads­le­dande Scanditron som leverantör för den nya linan och Scandi­trons Seppo Mäkelä, produktchef för Fuji, är mycket nöjd med samar­betet.

– Det här är ett projekt som sticker ut. Linan klarar framtidens allt högre krav på korta ledtider och nya processer. Utmaningen med Orbit One är att de har en stor portfölj med olika produkter med helt olika krav. Då är det extra viktigt att bygga in flexi­bi­litet. Våra Fuji-produkter ligger i absoluta framkanten vad gäller teknik, men för att skapa en ännu bättre total­lösning kontaktade vi Marie Andersson på Rejlers. Vi visste att med hennes erfaren­heter och kompetens kunde vi tillsammans skapa något helt unikt.

Analys och simulering av Rejlers

– Jag fick en förfrågan av Scanditron om att bidra med kompetens kring utveck­lingen av en komplett ytmon­te­rings­linje med optimala produk­tions­flöden. Vi började med studie­besök som följdes upp av analyser, simule­ringar och tester av både mjuk- och hårdvara i nära samarbete med Fuji-speci­a­listen Kaj Kontola. Därefter kunde vi presentera vårt förslag: Två kompletta och identiska linor med extremt hög effek­ti­vitet och flexi­bi­litet, berättar Project Manager Marie Andersson, hos Rejlers.

Våra kunder är de stora vinnarna!

– Det har varit oerhört givande att samarbeta med Scanditron och Rejlers. Vi har tillsammans skapat något fantas­tiskt. Samar­betet har stärkt och utvecklat vår egen kompetens på ett sätt som kommer att gagna alla vår kunder, avslutar Ulf Karlsson.

2012-08-14_BenPix__MG_5156.jpg

Priser och ledtider ökar på kompo­nent­mark­naden

Vi ser nu åter att priserna på halvledare ökar kraftigt. Samtidigt ökar även ledti­derna på halvledare och det passiva sorti­mentet, berättar Orbit Ones Director Supply Chain, Marcus Gunnebrant.

– Förutom att priset på råmaterial ökar så är det två saker som påverkar. För det första att OEM-företagen ser positivt på 2021 och nu ökar sina beställ­ningar. För det andra saknar tillver­karna kapacitet att möta de ökande behoven på grund av extra protokoll som måste följas i och med Covid-19. Detta skapar i sin tur högre priser och längre ledtider. Vi måste dessutom ha i åtanke att alla bilar som tillverkas nu innehåller dubbelt så mycket elekt­ronik som tidigare.

Tillverkare som hittills presen­terat ökningar är STM, NXP, Silabs, Microchip, On Semi, Infineon och Micron. Även mönster­korts­till­verkare aviserar att deras priser kommer att öka, främst på grund av de högre priserna på råmaterial.

– Vad gäller frakter från Asien så är det fortfa­rande svårt att lita på tiderna och skepp­ningar kan bli försenade på grund av plats­brist. Inför Kinesiska Nyåret brukar det alltid vara extra mycket som ska skeppas och då minskar kapaci­teten. Inom Orbit One följer vi därför marknaden dagligen och bästa sättet att möta osäker­heten är med så tillför­litliga och så långa prognoser som möjligt från våra kunder.

Vi jobbar sedan mot våra leveran­törer med att sätta upp logistik- och prognoslös­ningar för att uppnå högsta flexi­bi­litet, men om inte det fungerar är lösningen att lägga ut order på längre horisont.

Vill du veta mer om kompo­nent­läget?
Kontakta gärna Director Supply Chain,
Marcus Gunnebrant för senaste nytt.
Telefon 070–965 21 38 eller
via mail: marcus.gunnebrant@orbitone.se

Dela nyheten

Senaste nyheterna