Kontrakts­till­ver­karen Orbit One stoppar verksam­heten i Ryssland

Den svenska kontraktstillverkaren Orbit One har beslutat att stoppa verksamheten i Ryssland med anledning av utvecklingen i Ukraina.

Press­med­de­lande från Orbit One Group

Kontrakts­till­ver­karen Orbit One stoppar verksam­heten i Ryssland

– Det här är en utmanande tid och våra tankar går först och främst till offer, anhöriga, flyktingar och alla de som lider under den ryska invasionen av Ukraina, säger Mattias Lindhe, President för Orbit One Group.

– Vi stödjer alla sanktio­nerna till 100 % och vi följer själv­klart dessa. Vi styr över produk­tionen till enheter inom EU för att sedan analysera hur vi ska hantera vår ryska verksamhet, säger Mattias Lindhe.

Det är vår förhoppning att kriget snabbt tar slut. Orbit One står upp för demokrati, frihet och inter­na­tio­nella samar­beten. Vi vill tillsammans med alla natio­na­li­teter arbeta för en hållbar, fredlig och demokratisk utveckling, avslutar Mattias Lindhe.

För ytterligare information, vänligen kontakt

Dela nyheten

Senaste nyheterna