Medte­ch­bo­laget Airsonett ny kund hos Orbit One

Det svenska medicinteknikbolaget Airsonett har valt kontraktstillverkaren Orbit One som partner för delar av sin tillverkning. Airsonett utvecklar och marknadsför medicinteknisk apparatur som används för behandling av patienter med svår allergisk astma och eksem.

Det svenska medicin­tek­nik­bo­laget Airsonett har valt kontrakts­till­ver­karen Orbit One som partner för delar av sin tillverkning. Airsonett utvecklar och marknadsför medicin­teknisk apparatur som används för behandling av patienter med svår allergisk astma och eksem. Airso­netts TLA-behandling innebär att patienten får ren luft i andnings­zonen under natten, som är 99,5% fri från partiklar och aller­gener, så att luftvä­garna och immun­sy­stemet kan vila och återhämta sig. Behand­lingen förskrivs av speci­a­list­läkare och är subven­tio­nerad av sjukvården. Orbit One får nu uppdraget att producera den nya genera­tionen Airsonett Air5.

– Vi är glada att kunna hälsa Airsonett välkomna som ny kund hos Orbit One. Tillverk­ningen kommer att ske i Ronneby och Orbit One kommer att ansvara för hela värde­kedjan från inköp av kompo­nenter till produktion, berättar Orbit Ones Director Sales & Marketing, Mats Eriksson.

–Vi valde Orbit One baserat på deras erfarenhet och certi­fi­ering inom medicin­teknik, rätt mix av kunder och volym samt ett bra engagemang och kostnads­ef­fek­ti­vitet, något vi redan sett bevis för. Vi har idag egen produktion av vår befintliga produkt Air4 och den kommer vi att fortsätta producera själva. Vi ser dock att den nya genera­tionen Air5 kommer att gå i betydligt större volymer och vi vill inte investera i större produk­tions­ka­pa­citet. Airsonett ska i stället fokusera på marknads­föring och produktin­no­vation, berättar Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB.

Dela nyheten

Senaste nyheterna