Orbit One AB och DevPort AB (publ) tecknar ramavtal

DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har tecknat ramavtal med kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik Orbit One AB, rörande konsulttjänster inom bland annat produktutveckling, produktionsutveckling och digitala lösningar.

– Vi är mycket stolta över att Orbit One väljer oss i detta samarbete och i utveck­lingen framåt. Det är helt i linje med vår fortsatta tillväxtsresa i Blekinge tillsammans med våra partners, säger Stefan Nilsson, Regio­nan­svarig på DevPort om det nya samar­betet.

– Orbit One strävar alltid efter att skapa långsiktiga affärs­re­la­tioner där vi tillsammans med våra partners kan utveckla och ständigt förbättra tillverk­ningen av våra kunders produkter. DevPort har precis den kompe­tens­profil och erfarenhet inom bland annat sustaining design som vi inom Orbit One söker. Tillsammans kommer vi komplettera varandra på ett optimalt sätt och kunna skapa nya affär­ser­bju­danden för EMS-marknaden, säger Orbit Ones President & Chief Executive Officer Mattias Lindhe.

– Detta ramavtal ligger i linje med DevPorts långsiktiga strategi att växa utanför fordons­bran­schen. Vi ser verkligen fram emot att få chansen att kunna växa vår affär ytter­ligare utanför fordon, säger DevPorts VD, Nils Malmros.

Infor­ma­tionen lämnades, genom ovanstående kontakt­persons försorg, för offent­lig­gö­rande den 11 april 2023, kl. 08:30 CET.

Om DevPort

DevPort är en svensk teknik­kon­sult­koncern och agerar som oberoende rådgivare och utveck­lings­partner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet delas in i tre affärs­om­råden; Produkt­ut­veckling, Produk­tions­ut­veckling och Digitala lösningar. Huvud­kun­derna återfinns inom fordonsin­du­strin och övrig utveck­lingsin­tensiv industri. DevPort syssel­sätter över 500 personer fördelat på egna anställda och under­kon­sulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvud­kon­toret ligger i Göteborg med lokal­kontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karls­krona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakt

Dela nyheten

Senaste nyheterna