Orbit One finalist i Svenska Leanpriset 2022

Kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik, Orbit One har utsetts till en av årets finalister i Svenska Leanpriset 2022. Svenska Leanpriset är tävlingen där företag och organisationer som aktivt jobbar med lean lyfts fram som förebilder.


Kontrakts­till­ver­karen av elekt­ronik och elektro­me­kanik, Orbit One har utsetts till en av årets finalister i Svenska Leanpriset 2022. Svenska Leanpriset är tävlingen där företag och organi­sa­tioner som aktivt jobbar med lean lyfts fram som förebilder. Finalis­terna kommer efter sommaren att få besök av Leanpris­kom­mittén och därefter utser Lean Forums styrelse vinnaren av Svenska Leanpriset 2022.


– Det här är fantas­tiskt kul, inspi­re­rande och underbart att vårt företag, med våra entusi­as­tiska medar­betare är finalister till Leanpriset 2022. Inom Orbit One bedriver vi ett långsiktigt arbete där vi hela tiden inspi­rerar och utmanar varandra för att utvecklas, våga tänka utanför boxen och experi­mentera oss fram, berättar Vice President & Chief Operating Officer, Ulf Karlsson på Orbit One.


Lena André från Lean Forums Leanpris­kom­mitté berättar att Svenska Leanpriset har delats ut sedan 2008 och tanken är att lyfta fram förebilder som inspi­rerar till fortsatt god lean-utveckling i Sverige.


–De två övriga finalis­terna är Karolinska Univer­si­tets­sjuk­huset och energi­bo­laget Skell­efteå Kraft. Vinnaren presen­teras den 12 oktober på konfe­rensen Lean Forum 2022 i Göteborg. Där kommer det dessutom finnas möjlighet att lära sig mer om lean av de tre finalis­terna. Vi anordnar även studie­besök hos finalis­terna för att sprida deras goda arbetssätt vidare, vilket är vad Lean Forum strävar efter, säger Lena André.


Dela nyheten

Senaste nyheterna