Orbit One går mot rekord och spränger miljard­vallen

Den svenska kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik Orbit One passerade i början av november en miljard i försäljning vilket motsvarar en ökning med mer än 25 procent jämfört med samma period förra året.

Den svenska kontrakts­till­ver­karen av elekt­ronik och elektro­me­kanik Orbit One passerade i början av november en miljard i försäljning vilket motsvarar en ökning med mer än 25 procent jämfört med samma period förra året.

– Det innebär att vi redan nu, med drygt en månad kvar av året, kan se att vi att vi går mot ett rekordår i försäljning samtidigt som vi kan glädjas över välfyllda order­böcker in under 2023, berättar Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One Group.

– Vi har under en lång tid upplevt en ökande efter­frågan på våra tjänster. Rätt typ av tjänster, hög grad av digita­li­sering och ledande teknik tillsammans med Sveriges bästa Leanarbete och vår effek­ti­vitet gör att vi kan konkurrera med lågkost­nads­länder. Tillverk­ningen kommer dessutom närmare kunden vilket efter­frågas alltmer och är oerhört viktigt vid utveckling av komplexa produkter. Vi har dessutom en mycket stark supply chain med god förmåga att förse våra kunder med kompo­nenter, trots de störningar som präglat kompo­nent­mark­naden, fortsätter Mattias Lindhe.

– Trots det globalt osäkra läget inom politik- och ekonomi ser vi mycket ljust på nästa år. Vi går in i det nya året med en agil organi­sation som har både förmåga att planera, och vid behov, snabbt omplanera för att möta nya förut­sätt­ningar i en förän­derlig värld, avslutar Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One Group.

För ytterligare information, vänligen kontakt

Dela nyheten

Senaste nyheterna