Orbit One växlar upp och förstärker sin styrelse

Kontraktstillverkaren av elektronik och elektromekanik Orbit One förstärker sin styrelse med värvningen av två nya rutinerade styrelseledamöter. Det är Cecilia Böhm och Anders Birgersson som tar plats i styrelsen. De har båda lång och bred erfarenhet inom internationella företag och blir viktiga tillskott för Orbit One som idag är Sveriges mest hårdsatsande kontraktstillverkare och ledande inom effektivisering, digitalisering och Lean.

- Det känns mycket bra att stärka vår styrelse med Cecilias kompetens på marknads­sidan och Anders erfarenhet från inter­na­tio­nellt expansiva börsbolag. De kommer att bli en viktig tillgång inför våra framtida utmaningar och möjlig­heter, säger Orbit Ones styrel­se­ord­fö­rande Gerry Johansson.

Cecilia Böhm ny styrel­se­le­damot

Cecilia Böhm är civile­konom med över 20 års erfarenhet inom stora inter­na­tio­nella företag verksamma i olika

branscher så som industri‑, säkerhet, bygg- och logistik. Cecilia ingår sedan 2019 även i Nord-Lock Groups

koncern­ledning som Vice President, Head of Marketing and Commu­ni­ca­tions.

Anders Birgersson ny styrel­se­le­damot

Anders Birgersson är civilin­genjör med bred och lång erfarenhet av inter­na­tionell verkstads­in­dustri från olika befatt­ningar inom svenska koncerner såsom ABB, SKF, ESAB och senast som VD och koncernchef för den inter­na­tio­nella industri­kon­cernen VBG Group AB (publ), som sedan 1987 är noterad på Nasdaq Stockholm och idag finns på Mid Cap-listan.

För ytter­ligare infor­mation, vänligen kontakta

Mattias Lindhe, President & Chief Executive Officer Orbit One Group.

Tel: 0709–65 12 49 eller

e‑post: mattias.lindhe@orbitone.se

Gerry Johansson, Styrel­se­ord­fö­rande Orbit One Group.

Tel: 0707–22 32 45 eller

e‑post: gerry.johansson@orbitone.se

För ytterligare information, vänligen kontakt

Dela nyheten

Senaste nyheterna