Orbit One söker strategisk inköpare — Stockholm

Orbit One söker strategisk inköpare. Ta chansen att bli en del av ett företag där man lägger stort fokus på sin värdegrund och där du får möjlighet till arbete byggt på utveckling, kreativ lösningsorientering och glädje!

Att Orbit One vann det Svenska Lean Priset 2022 säger en del om verksamhetens position som förebild i branschen!

Orbit One söker strategisk inköpare — Stockholm

Om tjänsten

Ta chansen att bli en del av ett företag där man lägger stort fokus på sin värde­grund och där du får möjlighet till arbete byggt på utveckling, kreativ lösnings­o­ri­en­tering och glädje!

Att Orbit One vann det Svenska Lean Priset 2022 säger en del om verksam­hetens position som förebild i branschen!

I tjänsten som strategisk inköpare på Orbit One kommer du att utgå från siten i Huddinge där 35st av dina kollegor arbetar. Det är också här dina projekt kommer att börja innan de vidgas vidare till övriga fabriker i koncernen.

En av dina huvud­upp­gifter är att arbeta med Strategisk inköps­arbete samt kostnads­re­duk­tions projekt för mekanik­de­taljer.

Din närmaste chef är Director Supply Chain men du kommer även att arbeta tillsammans med KAM, teknik, test, kund och leveran­törer.

Det finns stora möjlig­heter till vidare­ut­veckling inom organi­sa­tionen.

Resor kommer att förekomma även om det inte är i någon större utsträckning och det kommer att finnas möjlighet att arbeta hemifrån till viss del så snart du kommit in i arbetet och förstår flödet i organi­sa­tionen.

Kvali­fi­ka­tioner

Merite­rande är om du har:

· Kunskaper i polska både i tal och skrift

· Tidigare arbetat med anskaffning av proto­typer

· Kunskaper inom ritnings­läsning

Som person bör du ha ett brinnande teknik- och mekanik­in­tresse. Du bör besitta en nyfikenhet och drivkraft till förbättring.

Din sociala förmåga gör det lätt för dig att skapa och behålla relationer över tid vilket gör Orbit One den långsiktiga partnern till alla våra kunder.

För att lyckas i rollen är det även av vikt att du har god förmåga att växla mellan det operativa och det strate­giska fokuset.

Du som söker skall ha erfarenhet från liknande tjänster och vi tror att du tidigare har arbetat inom elekt­ronik- och tillverk­nings­bran­schen.

Som person bör du besitta ett gott affärs­man­naskap och drivas av själva affären.

Du bör även ha:

· Tidigare erfarenhet av den inter­na­tio­nella marknaden

· Kunskaper inom Office och Monitor

· Flytande kunskaper i svenska och engelska.

Om Orbit One

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande kontrakts­till­verkare av elekt­ronik och elektro­me­kanik.

Vi skräd­darsyr tillsammans med produkt­ä­garen optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan. Från konstruktion, prototyp, inköp, tillverkning och test till logistik och efter­mark­nads­tjänster.

Företaget är en föregångare inom digita­li­sering samt inter­na­tio­nellt verksamt med tillverk­nings­en­heter i Sverige och Polen.

I Sverige finns enheterna i Ronneby och Stockholm.

Orbit One ägs av medlemmar i ledning och styrelse vilket ger korta och snabba besluts­vägar.

Hur du ansöker

I den här rekry­te­ringen har vi valt att samarbeta med HR-Byrån i Mälar­dalen.

För att söka tjänsten bifogar du CV och personligt brev i ansökan. Klicka på länken eller knappen nedan.

Sista ansök­ningsdag är 30/11, urval och inter­vjuer sker löpande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekry­terare Pernilla Aronsson Jensen på 073–6516155.

Vid rekry­tering strävar Orbit One efter en jämn könsför­delning och mångfald.

Dela nyheten

Senaste nyheterna