Om oss

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande kontrakts­till­verkare av elekt­ronik och elektro­me­kanik.

Om Orbit One

Företaget är en föregångare inom digita­li­sering samt inter­na­tio­nellt verksamt med tillverk­nings­en­heter i Sverige och Polen. I Sverige finns enheterna i Ronneby och Stockholm. Orbit One ägs av medlemmar i ledning och styrelse vilket ger korta och snabba besluts­vägar.

50+

Års erfarenhet

620

Medar­betare

65

Ingen­jörer

3

Tillverk­nings­en­heter

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Vision & Mission

Vi är stolta över att utmana det tradi­tio­nella. Med lång erfarenhet och bred kunskapsbas kan vi erbjuda skräd­dar­sydda lösningar som är optimerade för våra kunders specifika behov.

Vision

En tillverk­nings­partner i världs­klass som gör skillnad genom att utmana de tradi­tio­nella tanke­sätten

Mission

Vi levererar hållbara tillverk­nings­tjänster med hjälp av entusi­as­tiska medar­betare, smarta lösningar och hårt arbete.

Värde­ringar

Orbit ones värde­grund är en ledstjärna I vårt arbete som talar om för oss hur vi ska bemöta varandra och vår omgivning.

Den genom­syrar allt vi gör och ska styra oss I vårt sätt att agera och bemöta varandra, I varje situation, varje dag.

Tillsammans

Vi är alla lika värde­fulla, vi har bara olika roller och uppdrag. Var snäll, generös, tillmö­tes­gående och tillitsfull i ditt bemötande. Träna på att förstå och respektera olikheter och oliktän­kande.

Utmana dig själv

För att utvecklas krävs att du vågar utaman/pusha dig själv. Våga ta för dig och bidra med tankar och ideér, våga vara och tänka annorlunda, våga utmana invanda mönster och våga testa nya saker även om det inte alltid blir rätt…

Seriöst kul

Fokusera på arbetet, kunden och “rätt från mig” samt ta ansvar för din tillgängliga tid. Ta ansvar för att ha kul, sprida glädje och ge alla du möter “en bra dag”.

Se matchen

Ha alltid en vilja att förbättra. Var kreativ och agera för att lösa problemet i stället för att ”någon annan” skall fixa det. Ta reda på fakta och skapa din egen uppfattning om vad problemet är.