Vår historia

En historia om visionära entre­pre­nörer och ständig utveckling

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik och elektro­me­kanik. Med snart 60 års erfarenhet är Orbit One idag ett stabilt företag byggt från grunden av visionära entre­pre­nörer och aktiva ägare. Orbit One har sina rötter i tidigt 1960-tal då verksam­heten tillhörde multi­na­tio­nella bolag som Ericsson, Nokia, ICL och HGL.

2023
Delägare i Spectrum Technology
2022
Vinnare av Svenska Leanpriset
2022
Avvecklar verksam­heten i Ryssland
2020
Expansion av strate­giska tjänster
2015
Förvärv av Flextronics i Ronneby
2010
Förvärv av Distatic i Stockholm
2010
Förvärv av Siemens Building Technology i Stockholm
2009
Förvärv av Wega Electronics i Polen
2006
Öppning av ny enhet i Ryssland
2005
Förvärv av Mici Electronics
2003
MBO – Uppstart Orbit One AB
1964–2002
Ericsson, Nokia, ICL och HGL
2023
Delägare i Spectrum Technology

Delägar­skapet innebär att Orbit One får full tillgång till Spectrum Techno­logys ledande kompetens inom automation vilket stärker tjäns­te­er­bju­dandet och möjlig­heten att utveckla ledande automa­tions­lös­ningar.

2022
Vinnare av Svenska Leanpriset

I stark konkurrens med flera framträ­dande företag vinner Orbit One Svenska Leanpriset 2022.

2022
Avvecklar verksam­heten i Ryssland

Orbit Ones verksamhet i Ryssland avvecklas i samband med konflikten i Ukraina.

2020
Expansion av strate­giska tjänster

Nya hållbara tjänster inom Sustaining och Supply Chain med kunskap och förmåga att förstå och anpassa komplexa Supply Chains, båda med syfte att förlänga produktens livslängd och förbättrar dess funktion och kapacitet.

2015
Förvärv av Flextronics i Ronneby

Orbit One förvärvar Flex (tidigare Flextronics) tillverk­nings­enhet i Ronneby som fokuserar på tillverk­nings­tjänster och logistik för elekt­ronik inom industri- och infra­struk­tur­seg­menten.

2010
Förvärv av Distatic i Stockholm

Orbit One förvärvar kontrakts­till­ver­karen Distatic är vars främsta speci­a­litet är proto­typ­till­verkning och produktion av små snabba serier.

2010
Förvärv av Siemens Building Technology i Stockholm

Orbit One tar över tillverk­ningen av elektro­me­ka­niska ställdon åt Siemens BT. Affären gör Orbit One till en av de starkaste kontrakts­till­ver­karna av elekt­ronik i Stock­holms­re­gionen.

2009
Förvärv av Wega Electronics i Polen

Orbit One förvärvar majori­teten i kontrakts­till­ver­karen Wega Electronics med fabrik i Prabuty söder om Gdansk i Polen.

2006
Öppning av ny enhet i Ryssland

Orbit One öppnar tillverkning i Kaliningrad i Ryssland. Denna verksamhet avveck­lades i samband med konflikten i Ukraina.

2005
Förvärv av Mici Electronics

Orbit One förvärvar Mici Elekt­ronik AB och genom förvärvet stärks nu kompe­tensen ytter­ligare inom främst medicin­teknik och tele/larmkommunikation.

2003
MBO – Uppstart Orbit One AB

Genom en MBO, Management Buy Out, köper Christer Malm och Mats Johansson HGL i Ronneby AB. Året efter byter bolaget namn till Orbit One med målet att bli den mest kostnads­ef­fektiva spelaren på marknaden.

1964–2002
Ericsson, Nokia, ICL och HGL

Orbit One har sina rötter i tidigt 1960-tal då verksam­heten tillhörde multi­na­tio­nella bolag som Ericsson, Nokia, ICL och HGL.