segment

Orbit One fokuserar på fem utvalda segment. Det är en del av vår strategi, en strategi som ger oss styrka och kunskap och kunden trygghet, mervärde och leveranssäkerhet.

Segment

Focus på fem utvalda segment

Profes­sional consumer

Professionella konsumentprodukter som kräver maximal leveransflexibilitet och optimal prestanda. Professionella konsumenter förväntar sig hög kvalitet och optimal prestanda.

Läs mer

Industrial

Industrial är ett segment som präglas av långa livscykler, krav på underhåll och behov av bevakning av komponentmarknaden för att säkerställa behovet av komponenter.

Läs mer

Energy & Greentech

Energy & Greentech är ett av Orbit Ones snabbast växande segment. I skiftet från klimatpåverkande fossila bränslen till förnybara energilösningar krävs ny teknik och hållbara lösningar.

Läs mer

Medical & High relia­bility

Produkter inom MedTech, bilindustrin, olja och gas, rymdindustrin och försvarsmateriel kräver tillverkning av absolut högsta kvalitet och säkerhet. Här finns inga utrymmen för kompromisser.

Läs mer

Networks & Connectivity

Långa och nära samarbeten med ledande globala telekommunikationsföretag har gett Orbit One unik kompetens för att möta kraven som ställs på komplexa och högteknologiska system.

Läs mer

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhetsansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effektivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkurrerar om uppmärksamheten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeskapande kontraktstillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkurrerar om uppmärksamheten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeskapande kontraktstillverkning!

Helhetslösningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhetsansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effektivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandinaviens ledande och mest erfarna tillverkare av elektronik
och elektromekanik. Orbit One skräddarsyr, tillsammans med produktägaren, optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan.