Tjänster

Orbit One levererar hållbara och effektiva tillverkningstjänster för elektronik och elektromekanik.

Våra tjänster

Steg för steg, från första prototyp till färdig produkt, skapar vi mervärde för våra kunder och kortar er time-to-market.

01

Tillverkning av kretskort

Orbit One är ledande inom tillverkning av både enskilda kretskort och kretskort för komplett box build, från de första prototyperna till högvolym. Tillverkningen sker med högsta effektivitet och kvalitet vid marknadens modernaste ytmonteringslinor med världsunika setups och hög grad av automation och digitalisering.

Läs mer

01

Komplett box build

Orbit One erbjuder komplett box build där vi tillsammans med produktägaren skräddarsyr optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan; från konstruktion, inköp, prototyp och test till produktion, logistik och after sales services.

Läs mer

01

Automation

Orbit Ones unika robotceller ger både ett effektivt produktionsflöde och optimal kontroll på hela värdekedjan. Vår automation inkluderar dessutom all administration, registrering, rapporter och analysverktyg. Spårbarheten gör det möjligt att gå tillbaka och kontrollera varje produkt ner på individnivå och därmed garantera högsta kvalitet.

Läs mer

01

Bill Of Material- Services

Genom så kallad ”BOM Scrubbing”, analyserar vi ingående komponenter i syfte att ersätta utgående komponenter, rensa gammal och inkorrekta data samt finna bättre alternativ avseende pris, kvalitet och producerbarhet.

Läs mer

01

DF(x)

Ju tidigare i konstruktionsstadiet vi kan analysera er produkt, desto bättre kan vi optimera tillverkningen. Orbit One tillhandahåller därför flera DFx-tjänster som hjälper er att redan i designfasen få viktig information om producerbarhet, testbarhet och kostnad.

Läs mer

01

Design och utveckling av testsystem

Orbit One har två dedikerade testteam vid enheterna i Ronneby och i Polen. Testteamen hanterar allt som krävs för noggranna och kundspecifika tester, testsupport och utveckling för både externa och interna testsystem.

Läs mer

01

Sustaining design

Orbit Ones sustaining-tjänster kan både förlänga produktens livslängd och förbättra dess funktion och kapacitet. Vi identifierar, granskar och bedömer brister i våra kunders hela produktlivscykel för att bland annat kunna identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

01

After Sales Services

Orbit One skräddarsyr behovsanpassade lösningar till både våra kunder och deras slutkunder, world wide. Vi kan hantera service och uppdateringar till både kund och slutkund. Vi kan även erbjuda så kallad ”swap and repair” vilket innebär att felaktig vara ersätts direkt med ny under tiden den andra repareras. På så vis slipper slutkunden onödiga driftstopp.

Läs mer

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhetsansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effektivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkurrerar om uppmärksamheten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeskapande kontraktstillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkurrerar om uppmärksamheten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeskapande kontraktstillverkning!

Helhetslösningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhetsansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effektivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandinaviens ledande och mest erfarna tillverkare av elektronik
och elektromekanik. Orbit One skräddarsyr, tillsammans med produktägaren, optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan.