Tjänster

Orbit One levererar hållbara och effektiva tillverkningstjänster för elektronik och elektromekanik.

Våra tjänster

Steg för steg, från första prototyp till färdig produkt, skapar vi mervärde för våra kunder och kortar er time-to-market.

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhetsansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effektivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkurrerar om uppmärksamheten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeskapande kontraktstillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkurrerar om uppmärksamheten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeskapande kontraktstillverkning!

Helhetslösningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhetsansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effektivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandinaviens ledande och mest erfarna tillverkare av elektronik
och elektromekanik. Orbit One skräddarsyr, tillsammans med produktägaren, optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan.