After Sales Services

Orbit One skräd­darsyr behov­san­passade lösningar till både våra kunder och deras slutkunder, world wide. Vi kan hantera service och uppda­te­ringar till både kund och slutkund. Vi kan även erbjuda så kallad ”swap and repair” vilket innebär att felaktig vara ersätts direkt med ny under tiden den andra repareras. På så vis slipper slutkunden onödiga drift­stopp.

Repara­tioner

Orbit One kan hantera alla typer av repara­tioner, renovering av slitna produkter, uppda­tering av system och mjukvaror. Det kan ske på allt från kretskortsnivå till kompletta enheter. Repara­tio­nerna följs av noggranna rapporter om åtgärder och förslag på förbätt­ringar och redesign.

Reserv­delslager

Med våra lösningar kan vi hantera hela eller delar av ert reserv­delslager och även distri­bution world wide. Distri­bution kan ske till er eller direkt till era slutkunder. Genom överskådliga rapport­system får ni optimal kontroll över avtalade lager­nivåer och produktens väg till kunden.

Hantering av uttjänta produkter

Orbit One kan tillsammans med aukto­ri­serade återvin­nings­fö­retag ta hand om uttjänta produkter och hantera hela processen för en hållbar och säker återvinning enligt alla gällande regler och miljökrav.

Orbit One After Sales Services

Förlänga produktens livslängd

Förbättra produktens funktion och kapacitet.

Finner alter­nativ till utgående kompo­nenter

Re-design av kretskort

Bygger in optimal produ­cer­barhet

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster