Bill of Material Services

Genom så kallad ”BOM Scrubbing”, analy­serar vi ingående kompo­nenter i syfte att ersätta utgående kompo­nenter, rensa gammal och inkor­rekta data samt finna bättre alter­nativ avseende pris, kvalitet och produ­cer­barhet.

Globalt inköps­nätverk

Orbit Ones inköpare har kompo­nen­tin­gen­jörs­kom­petens och hanterar inköp av kompo­nenter och mekanik, även i små volymer eller unika kompo­nenter. I vårt nätverk finns över 800 leveran­törer, vilket gör att vi kan garantera rätt kompo­nenter till rätt kvalitets- och prisnivå 

Riskbe­döm­ningar

Vi kan även utföra riskbe­döm­ningar och kontrollera att ingående kompo­nenter och kemikalier uppfyller lagkrav och direktiv som till exempel RoHS, REACH och UL-godkän­nande. Vi kan även genomföra grundlig audit av nya leveran­törer av kompo­nenter för att se om leveran­tören bedöms som lämplig. 

Optimal logistik­kedja anpassad helt efter era behov

Inköpare med kompo­nen­tin­gen­jörs­kom­petens

BOM Scrubbing Services

Globalt inköps­nätverk

Riskbe­döm­ningar av ingående kompo­nenter

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster