DF(x)

Ju tidigare i konstruk­tions­stadiet vi kan analysera er produkt, desto bättre kan vi optimera tillverk­ningen. Orbit One tillhan­da­håller därför flera DFx-tjänster som hjälper er att redan i design­fasen få viktig infor­mation om produ­cer­barhet, testbarhet och kostnad. 

01

DFM — Design For Manufacturing

Orbit One kan till exempel hjälpa er med konstruk­tions­regler för packningstäthet (component to component/toeprint spacing) och rekom­men­derad padlayout/footprints för kompo­nenter. Vi ger även rekommendationer om kapsel­typer, isola­tions­av­stånd mellan ytmon­terad pad och hålmonterat ben och förslag på ytbeläggning beroende på komponent eller processval. 

02

DFT — Design For Test

Med rätt konstruk­tions­regler säker­ställer vi att produkten är testbar på effek­ti­vaste sätt. För att testa en produkt på ett kostnads­ef­fektivt sätt bör testbar­heten därför byggas in i designen på ett tidigt stadium. Utifrån produktens testkrav kan vi sedan erbjuda lösningar med till exempel vilken typ av test som kan vara lämplig, placering av testpunkter och anpassning till fixtur. 

03

DFC — Design For Cost

För att optimera DFC, är vi gärna med så tidigt som möjligt i utveck­lings­pro­cessen. Kan vi dessutom ge vår syn på vilka komponenttillverkare kunden ska välja förbättrar det ytter­ligare vår möjlighet att optimera komponentpriset.  

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster