Komplett box build

Orbit One erbjuder komplett box build där vi tillsammans med produkt­ä­garen skräd­darsyr optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan; från konstruktion, inköp, prototyp och test till produktion, logistik och after sales services.

Hög grad av automation

Våra värdeska­pande tillverk­nings­pro­cesser präglas av hög grad av automation och marknads­le­dande digita­li­sering. Automation är också en integrerad och självklar del i vårt erbju­dande till kund. Det är ett villkor för hållbar nears­horing och inklu­derar allt från analys till design och uppbyggnad av färdiga robot­celler och cobots.

Ledande inom Lean

Vi är ledande inom Lean och i stark konkurrens med flera framträ­dande företag vann Orbit One Svenska Leanpriset 2022. Vår kvalitet är omtalat hög och den garan­teras genom noggrant uppsatta rutiner som följer produkten från proto­typ­stadiet till färdig produkt. Rätt kvalitet säker­ställs dessutom genom noggranna tester med hjälp av både generella och kundunika testut­rust­ningar.

Komplett box build

Värdeska­pande tjänster genom hela värde­kedjan.

Bäst i Sverige på Lean

Generella och kundunika tester garan­terar högsta kvalitet

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster