Tillverkning av kretskort

Orbit One är ledande inom tillverkning av både enskilda kretskort och kretskort för komplett box build, från de första proto­ty­perna till högvolym. Tillverk­ningen sker med högsta effek­ti­vitet och kvalitet vid marknadens moder­naste ytmon­te­rings­linor med världs­unika setups och hög grad av automation och digita­li­sering.

Minimerar miljöpå­verkan

Våra egenut­vecklade mjukvaror effek­ti­vi­serar dessutom produk­tionen ytter­ligare samtidigt som vi tack vare vår ledande teknik minimerar vår miljöpå­verkan genom låg energi­för­brukning.

Klarar de tuffaste kvali­tets­kraven

Våra ytmon­te­rings­linor klarar dessutom framtidens allt högre krav på korta ledtider och nya processer. Själv­klart klarar vi de tuffaste kvali­tets­kraven inom till exempel MedTech och Automotive. Spårbarhet och kontroll av material är optimal. Linorna har även SPI (Solder paste inspection ) samt AOI ( Automatic Optical Inspection).

Ytmon­te­rings­linjer med världsunik setup

Från proto­typer till högvolym

Låg energi­för­brukning

Hög spårbarhet

Your product
Is our mission

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde? Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Kunden i fokus

Alltid 100 % fokus på dina produkter. Det är så vi lever. Det är så vi tänker. Vi har inga egna produkter som konkur­rerar om uppmärk­sam­heten, bara dina produkter och vårt mål är tydligt: att vara nummer ett inom värdeska­pande kontrakts­tillverkning!

Helhets­lös­ningar

Orbit One tar ett långsiktigt helhets­ansvar för alla våra kunder. Stora som små. Vi frågar oss ständigt: Hur kan vi göra det här ännu bättre, effek­tivare och mer hållbart? Hur kan vi tillföra mer kundvärde?

Erfarenhet

Orbit One är en av Skandi­na­viens ledande och mest erfarna tillverkare av elekt­ronik
och elektro­me­kanik. Orbit One skräd­darsyr, tillsammans med produkt­ä­garen, optimerade och hållbara lösningar för hela värde­kedjan.

Se fler tjänster